RFM95 + Dallas


xxx)

RFM95 + Dallas,BMP280,HIH6130 + RTC Sleep


Spotřeba
Ve spánku = cca 0,16mA
Půměrně = cca 0,86mA
Ve špičce = cca 14,4mA
popis obrázku

RN2483 + Dallas + RTC Sleep

Spotřeba
Ve spánku = cca 0,07mA
Půměrně = cca 0,47mA
Ve špičce = cca 12,6mA
popis obrázku

Nastavení jednoho kanálu!!!


Nastavení jednoho kanálu pro RN2483
v souboru: TheThingsNetwork.cpp najít: TheThingsNetwork::configureEU868()
tam upravit frekvenci atd...

Nastavení jednoho kanálu pro RFM95
V programu...
config.h (zapnutí debug na seriove lince...

Nastavení spánku!!!


1.) U RFM95 a BMP280 je třeba napětí spínat pomocí digitalního pinu.
2.) Uprava knihovny Adafruit_BMP280.h + úprava programu.

v knihovně přidat:
void Adafruit_BMP280::sleep() {
write8(BMP280_REGISTER_CONTROL, 0x3C);
}

void Adafruit_BMP280::wakeup() {
write8(BMP280_REGISTER_CONTROL, 0x3F);
}


v programu:
bmp.sleep ();
bmp.wakeup ();

Knihovny pro následné projekty!!!


TheThingsNetwork pro RN2483
TheThingsNetwork.zip

arduino-lmic-master pro RFM95
arduino-lmic-master.zip


Moje projekty!!!


RFM95_bmp280_RTC-sleep
RFM95_bmp280_RTC-sleep.zip

RFM95_dallas_RTC-sleep
RFM95_dallas_RTC-sleep.zip

RFM95_HIH6130_RTC-sleep
RFM95_HIH6130_RTC-sleep.zip

RN2483-ABP-Dallas-TTN-Sleep
RN2483-ABP-Dallas-TTN-Sleep.zip

Staré bez spánku!!!


RN2483-ABP-Dallas-TTN-Sleep
RFM95-BMP280.zip