ESP 8266


přímý USB programator pro ESP-01

32Kč (Ebay)(01/2019)

Nejlevnější verze ESP 8266 - ESP-01
(512Kb interní flash pamět)
(pro programovaní je nutné propojit na USB programatoru nebo na ESP GPIO0-GND)


35Kč (Ebay)(01/2019)
popis obrázku
Nastavení
popis obrázku
ESP-12F
(4MB interní flash pamět)

44Kč (Ebay)(01/2019)


ESP-07
(4MB interní flash pamět)

35Kč (AliExpress)(01/2020)

Run: nutno propojit GND na IO15 a VCC na EN
Programovaní: nutno propojit GPIO 0 na GND a provest restart (Reset na GND) pak odpojit GPIO 0 z GND
Když nepůjde tak je třeba dát odpory mezi GPIO 0 a VCC, Reset a VCC viz. foto


Ideální je zapojit dvě přepínací tlačítka k pinům GPIO 0 a RESET a při stisknutí je zkratovat na zem. Když tlačítka nejsou stisknutá, je na obou pinech 3,3V pomocí odporu 10k (4.7K).


- stiskněte resetovací tlačítko
- stiskněte programovací tlačítko
- uvolněte resetovací tlačítko
- uvolněte programovací tlačítko


Flasher pro aktualizaci firmware ESP8266
ESP8266 Flasher

Firmware pro ESP na ovladani pomoci příkazů AT
Arduino+ESP.
v0.9.2.2 AT Firmware

Firmware pro ESP Easy
Bud arduino projekt nebo firmware ovladany pres webove rozhrani.


EasyESP R120+Mega

ESP-01 - ESPEasy_R120_512.bin
ESP-07,12 - ESP_Easy_mega-20191208_normal_ESP8266_1M.bin
ESP-07,12 - ESP_Easy_mega-20191208_normal_ESP8266_4M1M.bin


Nastaveni na webu:
NTP čas - cz.pool.ntp.org
Device - nastaveni typu senzoru
Controllers:
senzor-api.php?pw=9KOgX3JSk7WRbT&time=%sysyear%-%sysmonth%-%sysday%T%syshour%:%sysmin%:%syssec%&dev=%unit%&t=%val1%
popis obrázku
test kod...... ........................ .............................. ....................................... .............................................. ................ ........................ .............................. ....................................... .............................................. ................